Duurzaam Marslanden

Op het bedrijventerrein Marslanden in Zwolle ben ik werkzaam vanuit de coöperatie Energie & Klimaat Collectief Marslanden (EKCM). Deze coöperatie heb ik samen met collega Jolanda Venema in 2022 opgericht. Doel: een duurzamer Marslanden met veel minder CO2 uitstoot dan nu.

Waarom een energiecoöperatie?

Omdat ik geloof in de enorme kracht van zelfsturing. En dat ondernemers gezamenlijk véél meer kunnen bereiken dan alleen. Een coöperatie biedt daarbij een omgeving waarin duurzaamheidsthema’s die bij ondernemers ‘achter de voordeur’ spelen, in vertrouwen met elkaar kunnen worden gedeeld. Deze basis is van grote waarde om gezamenlijk deze thema’s op te pakken.

Speerpunten

De 4 speerpunten van de leden van de coöperatie EKCM zijn nu:

  1. energiebesparing
  2. zon op dak
  3. laden
  4. eigen regie in energie
llustratie: roeisloep en bakens als metaforen voor coöperatie en speerpunten

Wil je meer weten over mijn motivatie voor het klimaatburgemeesterschap of over de coöperatie EKCM, kijk dan op mijn LinkedIn of op de website!