Elektrisch Rijden (1)

Als Klimaatburgemeesters schrijven wij een tweewekelijkse column over wat ons bezighoudt. Ook gepubliceerd op 1Zwolle.nl.

Als een van de vier Zwolse Klimaatburgemeesters, sta ik volledig achter de invoering van de zero-emissiezone in onze stad, die van kracht wordt vanaf 1 januari 2025. Het is een afspraak uit het landelijke Klimaatakkoord. In deze zone (gebied binnen de stadsgracht) zijn vanaf die datum alleen emissievrije bestel- en vrachtauto’s welkom, dus zonder uitstoot van CO2. Een mooie stap richting een duurzamer Zwolle, maar dit betekent ook dat er veel gaat veranderen. Vooral voor ondernemers, waar ik me zorgen om maak.

Wat een verademing zal het zijn: een stad stad waar de lucht nog schoner en het op straat nog stiller zal zijn. Wist je dat elektrische auto’s over hun hele levenscyclus ongeveer 60% minder CO2 uitstoten dan brandstofauto’s? Dit omvat niet alleen de tijd dat ze rijden, maar ook de productie van de auto en de batterij, evenals de totale gereden kilometers. Door over te schakelen naar elektrische voertuigen dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Het is een bewuste keuze die niet alleen onze stad ten goede komt, maar ook een positieve impact heeft op de wereldwijde strijd tegen de opwarming van de aarde.

Als Klimaatburgemeester ben ik er om te helpen bij het vinden van een balans tussen wat goed is voor het klimaat en wat belangrijk is voor onze bedrijven. Samen willen we ervoor zorgen dat Zwolle een stad is waar het goed leven is, nu en in de toekomst. Maar als ondernemer, bedenk ik me ook dat deze regeling grote gevolgen heeft voor Zwolse ondernemers. Het vergt niet alleen aanpassingen, maar ook grote investeringen. Elektrische voertuigen zijn vaak duurder in aanschaf. Bovendien moet je met elektrische voertuigen ook wennen aan een andere rijstijl en planning, waarbij rekening moet worden gehouden met de beschikbaarheid van oplaadpunten. Installeren van laadpunten kan lastig zijn voor sommige bedrijven. Het kost geld en neemt ruimte in beslag die ze misschien liever voor andere dingen gebruiken. Ook kan het extra gedoe geven met het beheren van de laadpunten en het regelen van parkeerplaatsen. Als Klimaatburgemeester begrijp ik de zorgen en vragen van ondernemers maar al te goed. Wat zijn de voorwaarden van deze regel? Zijn er mogelijkheden voor subsidies of leningen om deze overgang te vergemakkelijken? Zijn de elektrische bedrijfswagens op tijd te krijgen?

Daarnaast zie ik als voorzitter van Energie & Klimaat Collectief Marslanden (EKCM) dat niet alle ondernemers even goed op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen, vooral op bedrijventerreinen zoals Marslanden. Daar zijn ze beperkt bezig met de gevolgen van deze zero emissiezone in de binnenstad. Terwijl het wél belangrijk is dat ook zij hiermee aan de slag gaan en de urgentie ervan inzien. Gelukkig werd een informatieve bijeenkomst voor ondernemers hierover onlangs goed bezocht. Laten we samen deze uitdaging aangaan, met een open houding voor verandering en de vastberadenheid om onze stad beter te maken. Het gaat niet alleen om het milieu, maar ook om ons welzijn, voor iedereen in Zwolle.

Ondanks de zorgen van ondernemers, wil ik iedereen ook vragen om creatief te zijn en te komen met nieuwe oplossingen. Misschien kunnen we bijvoorbeeld centrale plekken maken waar goederen worden afgeleverd en waar deze dan met milieuvriendelijke auto’s verder naar de winkels worden gebracht. Of misschien is het slim om deel-bakfietsen te gebruiken voor snelle leveringen in de stad?